Ang Tuko

A BisTag tribute to “Tuko” (BisTag: Bisaya-Tagalog fusion) 

Dakilang nilalang ng abang kasuluk-sulukan…

Ito’y maliit man ay yaring kinatatakutan…

Kung dumikit ay kasing lagkit ng alkitran…

Iyugyog, ihulog, ay! animo’y “nilansang”…

Tuko kung tawagin, sa kapit ay iyong aasahan…

BisTags: 

Maliit

Alkitran

Lagkit

Animo’y

Kasuluk-sulukan

Abang

Nilalang

Yari

Aasahan

Nilansang

G – kayo na maglagay – “fill in the blanks”

————————-

Sa mga makata, pasensya na sa pag “murder” ko sa sining ng pagtutula.